تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پیوند سخت

خط فرمان لینوکس – ایجاد پیوند با دستور ln

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور ln برای ایجاد پیوندهای سخت و نمادین آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – دایرکتوری های لینوکس، پیوندهای نمادین و سخت

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دایرکتوری های مهم لینوکس و لینک های نمادین و سخت آشنا می‌شوید.

Read More