تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پس زمینه

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری پانزدهم – تصاویر هوای ابری، بارانی و برفی

در پانزدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تصاویر هوای ابری، بارانی و برفی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری چهاردهم – تصاویر زمینه اسلیمی

در چهاردهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با طرح اسلیمی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری سیزدهم – تصاویر خیابان و جاده

در سیزدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خیابان و جاده را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دوازدهم – تصاویر بافت دار

در دوازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه بافت دار با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری یازدهم – تصاویر زمینه ستاره ای

در یازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه ستاره ای با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دهم – تصاویر زمینه خال دار با رنگ های مختلف

در دهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خال دار با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری نهم – تصاویر زمینه با رنگ های شیب دار

در نهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ آمیزی شیب دار را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

آشنایی با زبانه پس زمینه در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با زبانه پس زمینه بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری هشتم – تصاویر زمینه سبز

در هشتمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی سبز را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری هفتم – تصاویر زمینه قرمز

در هفتمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی قرمز را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More