تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پرامپت

خط فرمان لینوکس – آشنایی با شل و ایمولاتورهای ترمینال

در این بخش از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفاهیم Shell و Terminal آشنا می‌شوید.

Read More