تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پدینگ

پدینگ المان ها در CSS – ویژگی padding

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پدینگ المان و ویژگی padding آشنا می‌شوید.

Read More