پایگاه داده رابطه ای Relational Database

پایگاه داده رابطه ای یا Relational Database چیست؟ پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) نوعی پایگاه داده براساس مدل رابطه

بیشتر بخوانید

کاغذ الکترونیک Electronic paper

کاغذ الکترونیک یا Electronic paper چیست؟ کاغذ الکترونیک (Electronic paper) یا E-paper نوعی دستگاه نمایشگر است که به لحاظ تشابه

بیشتر بخوانید

رایانش ابری Cloud Computing

رایانش ابری یا Cloud Computing چیست؟ رایانش ابری (Cloud Computing) مدلی از رایانش است که امکان دسترسی فراگیر (یا همه‌جایی)،

بیشتر بخوانید