تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویژگی text-transform

تغییر بزرگی و کوچکی حروف در CSS – ویژگی text-transform

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی text-transform و نحوه تغییر بزرگی و کوچکی حروف متن با کمک این ویژگی آشنا می‌شوید.

Read More