تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویرایش عکس

حذف پس زمینه یا بک گراند عکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه حذف پس زمینه یا بک گراند عکس آشنا می‌شوید.

Read More

افزودن کادر یا border پیرامون تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اضافه کردن کادر به تصویر و همچنین تعیین رنگ، میزان ضخامت و سبک خطوط آن آشنا می‌شوید.

Read More

اعمال افکت روی تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اضافه کردن افکت های مختلف به تصویر آشنا می‌شوید.

Read More

اعمال سریع سبک یا استایل های آماده روی تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اعمال سریع استایل‌های آماده روی تصاویر آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر رنگ تصویر و رنگ آمیزی مجدد عکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر رنگ تصویر در ورد آشنا می‌شوید.

Read More

لغو تغییرات و بازنشانی تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه لغو تغییرات و بازنشانی تصویر به حالت اصلی آشنا می‌شوید.

Read More

کراپ کردن تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه کراپ کردن تصاویر آشنا می‌شوید.

Read More

قرینه یا آینه کردن تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه آینه کردن تصویر در ورد آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر موقعیت و جابجایی تصویر روی صفحه در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه جابجایی تصویر و تغییر موقعیت عکس ها آشنا می‌شوید.

Read More