تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویرایشگر اسکرچ

آشنایی با زبانه پس زمینه در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با زبانه پس زمینه بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با زبانه حالت ها در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با زبانه حالت ها آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با افزونه ها در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با افزونه ها و نحوه اضافه کردن آن‌ها به اسکرچ آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با ویرایشگر اسکرچ و نحوه ایجاد پروژه جدید

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ایجاد پروژه و بخش‌های مختلف ویرایشگر اسکرچ آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات اولیه در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با تعدادی از مفاهیم اولیه اسکرچ مانند شکلک ها، پروژه و ویرایشگر آشنا می‌شوید.

Read More