تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

وضعیت لینک

نحوه تعیین استایل لینک ها در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین استایل لینک ها در CSS و جزئیات آن آشنا می‌شوید.

Read More

وضعیت لینک ها و استایل پیشفرض آن ها در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با وضعیت لینک ها و استایل پیشفرض آن ها آشنا می‌شوید.

Read More