تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نوت پد

ثبت گزارش و وقایع یا ایجاد دفتر خاطرات با کمک مایکروسافت نت پد

کمتر کاربری را می‌توان یافت که از ویندوز استفاده کند اما با مایکروسافت نت پد آشنا نباشد. با این وجود اغلب کاربران از وجود ترفندی ساده برای ایجاد یک دفتر خاطرات یا فایل ثبت گزارش و وقایع به صورت تاریخ گذاری شده در نت پد بی‌خبر هستند.

Read More

مایکروسافت وردپد Microsoft WordPad

مایکروسافت وردپد یا Microsoft WordPad چیست؟ مایکروسافت وردپد (Microsoft WordPad) نام یک نرم افزار واژه پرداز ساده است که توسط

Read More

نت پد پلاس پلاس Notepad++ (Software)

نت پد پلاس پلاس یا Notepad++ چیست؟ نت پد پلاس پلاس (Notepad++) نام یک ویرایشگر سورس کد آزاد است که

Read More

مایکروسافت نت پد Microsoft Notepad

مایکروسافت نت پد یا Microsoft Notepad چیست؟ مایکروسافت نت پد (Microsoft Notepad) که به اختصار با نام نت پد یا

Read More