تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نوار کناری

نوار کناری یا سایدبار Sidebar

نوار کناری یا Sidebar چیست؟ نوار کناری یا سایدبار (Sidebar) یکی از انواع ویجت ها یا المان های کنترل گرافیکی

Read More