تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نمای پشت صحنه

آشنایی با نمای پشت صحنه (Backstage view) در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نمای پشت صحنه و جزئیات آن آشنا می‌شوید.

Read More