تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نقشه دوطرفه

آرایه انجمنی Associative array

آرایه انجمنی یا Associative array چیست؟ آرایه انجمنی (Associative array) در زبان‌های برنامه‌نویسی یک نوع داده‌ی انتزاعی است متشکل از

Read More