تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نصب

نصب Installation

نصب یا Installation چیست؟ نصب (Installation) یا اینستال کردن به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک نرم‌افزار رایانه‌ای برای

Read More