تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مدل رنگی

انتخاب کننده رنگ Color picker

انتخاب کننده رنگ یا Color picker چیست؟ انتخاب کننده رنگ یا کالر پیکر (Color picker یا Color chooser) گونه‌ای از

Read More

مدل رنگی سی ام وای کی CMYK Color Model

مدل رنگی CMYK چیست؟ CMYK (سی اِم وای کِی) یک مدل رنگی کاهشی است که در چاپ رنگی مورد استفاده

Read More