صدور مجوز Authorization

صدور مجوز یا Authorization چیست؟ صدور مجوز یا اتورایزیشن (Authorization) اصطلاحی در حوزه امنیت و کنترل دسترسی (Access Control) است

بیشتر بخوانید

لیست سفید Whitelist

لیست سفید یا Whitelist چیست؟ لیست سفید (Whitelist) به لیستی از موجودیت‌ها گفته می‌شود که مجوز معینی به آنها داده

بیشتر بخوانید

لیست سیاه Blacklist

لیست سیاه یا Blacklist چیست؟ لیست سیاه (Blacklist) به لیستی از موجودیت‌ها نظیر نام کاربری، آدرس های IP، آدرس‌های ایمیل

بیشتر بخوانید