تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

متن اضافه شده

متن اضافه شده در HTML – المان <ins>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه درج متن اضافه شده و المان <ins> آشنا می‌شوید.

Read More