تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مایکروسافت نت پد

مایکروسافت نت پد Microsoft Notepad

مایکروسافت نت پد یا Microsoft Notepad چیست؟ مایکروسافت نت پد (Microsoft Notepad) که به اختصار با نام نت پد یا

Read More