تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ماوس پوینتر

پوینتر Pointer

پوینتر یا اشاره گر Pointer چیست؟ پوینتر یا اشاره گر (Pointer) به نماد یا المان تصویری گفته می‌شود که موقعیت

Read More