تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مالک سایت

پیدا کردن مالک وبسایت براساس نام دامنه با کمک سرویس‌های WHOIS lookup

مایلید نام مالک یک وبسایت یا نشانی پست الکترونیک او را پیدا کنید؟ در این مقاله با نحوه انجام این کار آشنا می‌شوید.

Read More