تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ماشین بازی

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری سیزدهم – تصاویر خیابان و جاده

در سیزدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خیابان و جاده را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هفدهم – شکلک ماشین از بالا

در هفدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک اتومبیل و ماشین از بالا را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری پنجم – نمای کناری ماشین

در پنجمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر مختلف ماشین را به رایگان دانلود کنید.

Read More