تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مارجین

فروپاشی حاشیه (Margin Collapse) در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با مفهوم فروپاشی حاشیه (Margin collapsing) آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حاشیه المان ها در CSS – ویژگی margin

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حاشیه پیرامون المان‌ها توسط ویژگی margin آشنا می‌شوید.

Read More