تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

لیست سفید

لیست سیاه Blacklist

لیست سیاه یا Blacklist چیست؟ لیست سیاه (Blacklist) به لیستی از موجودیت‌ها نظیر نام کاربری، آدرس های IP، آدرس‌های ایمیل

Read More