تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

قرینه کردن شکل

قرینه یا آینه کردن شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با روش‌های قرینه کردن اشکال در ورد آشنا می‌شوید.

Read More