تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فایل فقط خواندنی

تبدیل فایل به حالت فقط خواندنی در ویندوز

در این مقاله با نحوه قرار دادن فایل ها در حالت فقط خواندنی (Read-only) در ویندوز آشنا می‌شوید.

Read More