تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فایل صوتی

پیدا کردن مجموع زمان پخش چند فایل صوتی یا ویدئویی در ویندوز

در این مقاله با ترفندی ساده در ویندوز برای مشاهده مجموع زمان پخش فایل های صوتی و ویدئویی آشنا می‌شوید.

Read More