تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فایل اجرایی

چگونه با استفاده از 7zip یک فایل اجرایی فشرده ایجاد کنیم؟

در این مقاله با نحوه ایجاد فایل آرشیو یا فشرده اجرایی به صورت خود استخراج شونده با کمک نرم افزار 7Zip آشنا می‌شوید.

Read More