تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فاصله سفید

مدیریت فاصله سفید در CSS – ویژگی white-space

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه مدیریت فاصله ها و ویژگی white-space آشنا می‌شوید.

Read More