تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شکل

تغییر فرمت و جهت متن داخل شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فرمت و جهت متن داخل شکل آشنا می‌شوید.

Read More

رنگ آمیزی و تغییر رنگ شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه انتخاب رنگ برای رنگ آمیزی داخل شکل آشنا می‌شوید.

Read More

قرینه یا آینه کردن شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با روش‌های قرینه کردن اشکال در ورد آشنا می‌شوید.

Read More