تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شکلک اسکرچ

دانلود شکلک اسکرچ – سری دوازدهم – شکلک هواپیما

در دوازدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید یازده شکلک هواپیما را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هشتم – آیکن شبکه های اجتماعی

در هشتمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل آیکن های شبکه های اجتماعی محبوب را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هفتم – موتورسیکلت

در هفتمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر موتورسیکلت را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری پنجم – ماشین

در پنجمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر مختلف ماشین را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری چهارم – ستاره

در چهارمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل چند تصویر ستاره را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری سوم – تخم مرغ

در سومین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر تخم مرغ را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری دوم – ایموجی های گل

در دومین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک ایموجی های گل را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری اول – ایموجی های خنده

در اولین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک ایموجی های خنده را به رایگان دانلود کنید.

Read More