خصوصیت style در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با خصوصیت style و درج استایل‌های اینلاین در اچ‌تی‌ام‌ال آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

گزینشگر یا سلکتور در CSS و انواع Selector ها

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با سلکتورها و انواع آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

روش های اضافه کردن CSS به HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با روش‌های اضافه کردن CSS به HTML آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید