تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سیف مود

حالت ایمن Safe mode

حالت ایمن یا Safe mode چیست؟ حالت ایمن (سیف مد یا Safe mode) به حالتی در سیستم عامل های رایانه

Read More