تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سورس باز

منبع باز Open Source

منبع باز یا Open Source چیست؟ نرم افزار منبع باز یا متن باز (Open Source) به نرم افزارهایی گفته می‌شود

Read More