تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سلام دنیا

برنامه سلام دنیا Hello World Program

برنامه “سلام، دنیا!” یا Hello, World!” Program” چیست؟ برنامه “Hello, World!” یا “سلام، دنیا!” یک برنامه‌ی رایانه‌ای ساده است که عبارت

Read More