تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سازنده

کلاس Class

کلاس یا Class چیست؟ کلاس (Class) در برنامه نویسی شئ گرا، نوعی قالب برنامه نویسی قابل گسترش است که برای

Read More