تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سابقه وبگردی

تاریخچه وبگردی Web Browsing History

تاریخچه وبگردی یا Web Browsing History چیست؟ تاریخچه وبگردی (Web Browsing History) به فهرستی از صفحات مشاهده شده اخیر توسط

Read More