تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ریپلای

ایمیل Email

ایمیل یا Email چیست؟ ایمیل (Email یا E-mail) که در واقع کوتاه شده عبارت Electronic Mail است روشی برای انتقال

Read More