تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رنگ

تعیین رنگ خط مرزی در CSS – ویژگی border-color

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین رنگ خط مرزی و ویژگی border-color آشنا می‌شوید.

Read More

رنگ زمینه در CSS – ویژگی background-color

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین رنگ زمینه و ویژگی background-color آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر رنگ تصویر و رنگ آمیزی مجدد عکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر رنگ تصویر در ورد آشنا می‌شوید.

Read More