تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رایانش سبز

رایانش سبز Green Computing

رایانش سبز یا Green Computing چیست؟ رایانش سبز (Green Computing) به تحقیقات و اقداماتی اطلاق می‌شود که در تلاش هستند امور

Read More