تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رابط کاربری ورد

آشنایی با اجزای اصلی رابط کاربری مایکروسافت ورد

در این قسمت به اختصار با اجزای اصلی رابط کاربری ورد شامل نوار عنوان، ریبون و نوار وضعیت آشنا می‌شوید.

Read More