تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ذخیره سازی اتوماتیک

ذخیره سازی خودکار Autosave

ذخیره سازی خودکار یا Autosave چیست؟ ذخیره سازی خودکار (Autosave یا Auto Save) قابلیتی است که امکان ذخیره کردن خودکار

Read More