تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دوربین دیجیتال

پیکسل Pixel

پیکسل یا Pixel چیست؟ پیکسل (Pixel) به کوچکترین واحد تشکیل‌دهنده‌ی یک تصویر دیجیتال و هم‌چنین کوچکترین المان تصویری در یک

Read More