تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دستور less

خط فرمان لینوکس – نمایش محتویات فایل با دستور less

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با نحوه نمایش محتویات فایل با کمک دستور less آشنا می‌شوید.

Read More