تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دستور cp

خط فرمان لینوکس – نمونه‌هایی از دستکاری فایل

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با نمونه‌ها و مثال‌هایی از دستکاری فایل در دنیای واقعی آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – انتقال و تغییر نام فایل با دستور mv

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور mv برای جابجایی و تغییر نام فایل ها و دایرکتوری ها آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – کپی فایل و دایرکتوری با دستور cp

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور cp برای کپی فایل ها و دایرکتوری ها آشنا می‌شوید.

Read More