تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دبل کلیک

ماوس رایانه Computer mouse

ماوس رایانه یا Computer mouse چیست؟ ماوس رایانه (Computer mouse) یا موشواره یک دستگاه ورودی اشاره‌گر است که در انواع

Read More