تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دایرکتوری کاری فعلی

ترفند باز کردن Command Prompt در محل مشخص

در این مقاله با ترفندی ساده برای باز کردن Command Prompt در یک فولدر مشخص با کمک برنامه File Explorer آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – تغییر دایرکتوری کاری فعلی

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور cd و روش های تغییر دایرکتوری کاری با کمک مسیرهای مطلق و نسبی آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – ناوبری و پیمایش سیستم فایل

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با درخت سیستم فایل در لینوکس و دستوراتی برای چاپ نام دایرکتوری کاری فعلی و فهرست کردن محتویات دایرکتوری آشنا می‌شوید.

Read More