تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

داکس ویر

داکس کردن Doxing

داکس کردن یا Doxing چیست؟ داکس کردن (Doxing) به معنای جستجو، تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات خصوصی یا شناساگر یک فرد

Read More