تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دانلود پس زمینه

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری یازدهم – تصاویر زمینه ستاره ای

در یازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه ستاره ای با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دهم – تصاویر زمینه خال دار با رنگ های مختلف

در دهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خال دار با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری نهم – تصاویر زمینه با رنگ های شیب دار

در نهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ آمیزی شیب دار را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری هشتم – تصاویر زمینه سبز

در هشتمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی سبز را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری هفتم – تصاویر زمینه قرمز

در هفتمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی قرمز را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری ششم – تصاویر زمینه آبی

در ششمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی آبی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری پنجم – تصاویر زمینه با موضوع ورزش

در پنجمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه مرتبط با ورزش را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری چهارم – تصاویر زمینه صورتی

در چهارمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ صورتی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری سوم – ماز

در سومین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه برای ساخت بازی ماز در اسکرچ را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دوم – بافت و الگو

در دومین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه بافت و الگو را برای استفاده در اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More