تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خط فرمان لینوکس

خط فرمان لینوکس – دایرکتوری های لینوکس، پیوندهای نمادین و سخت

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دایرکتوری های مهم لینوکس و لینک های نمادین و سخت آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – نمایش محتویات فایل با دستور less

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با نحوه نمایش محتویات فایل با کمک دستور less آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – کاوش سیستم و جزئیات دستور ls

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با جزئیات دستور ls و آپشن ها و آرگومان های دستورات خط فرمان آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – تغییر دایرکتوری کاری فعلی

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور cd و روش های تغییر دایرکتوری کاری با کمک مسیرهای مطلق و نسبی آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – ناوبری و پیمایش سیستم فایل

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با درخت سیستم فایل در لینوکس و دستوراتی برای چاپ نام دایرکتوری کاری فعلی و فهرست کردن محتویات دایرکتوری آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – چند دستور ساده و پایان نشست ترمینال

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با چند دستور ساده خط فرمان و نحوه پایان دادن نشست‌های ترمینال آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – آشنایی با شل و ایمولاتورهای ترمینال

در این بخش از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفاهیم Shell و Terminal آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – مقدمه

در این مطلب، به عنوان بخشی از مقدمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفهوم آزادی در حوزه کامپیوترها و دلایل نیاز به خط فرمان آشنا می‌شوید.

Read More