تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خصوصیت HTML

خصوصیت یا Attribute در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با خصوصیت ها (Attributes) و جزئیات آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More